Referencie


 
  • Podnik HFCOMP bol založený v roku 1992 v Nových Zámkoch

  • Výber zo zoznamu klientov:
Apel o.z.
Baltrans a. s.
Biama a. s.
Bytový podnik
Kabelschlepp Systemtechnik
Ministerstvo obrany SR
Nemocnica s poliklinikou
OSRAM Slovakia a. s.
Smurfit Kappa Obaly
T-Com
Štátny zdravotný ústav
Západoslovenská energetika
               Belumi s. r. o.
Bytkomfort s. r. o.
JEDNOTA s. d.
MATADOR a. s.
Národný úrad práce
Poisťovňa Otčina
RUVZ Ružinov
Slovenská pošta
Swiss Union Zürich a. s.
Timur & Partners
VÚB
Západoslovenské lesy