Kurzy

 • Na kurzoch sa naučíte obsluhovať najdôležitejšie dnes používané programy
 • Získate osvedčenie s celoštátnou platnosťou na základe kreditu MŠ SR
 • Môžete získať medzinárodný certifikát ECDL alebo Advanced ECDL
 • Učitelia môžu získať 20 kreditov v rámci inovačného vzdelávania v akreditovanom programe
    Kurz Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ
  realizovaný v spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou, určený pre učiteľov informatických predmetov
  akreditovný Ministerstvom školstva SR pre program kontinuálneho vzdelávania učiteľov podľa zákona č. 317/2009 Z.z.

 • Digitálna gramotnosť, digitálna kvalifikovanosť, digitálna odbornosť, systém ECDL
 • Cvičné úlohy z oblasti digitálnej gramotnosti (ECDL štart)
 • Cvičné úlohy z oblasti digitálnej kvalifikovanosti (ECDL Core)
 • Cvičné úlohy z oblasti digitálnej odbornosti (Advanced ECDL)
 • Tvorba testovacích úloh
Rozsah 60 hodín prezenčne + 25 hodín distančne
Absolvent získa 20 kreditov v rámci inovačného vzdelávania
Podrobná ponuka
Prihláška Tu!    Kurz č. 1 Výpočtová technika:
  bol akreditovný Ministerstvom školstva SR pod č.: 0949/2009/44/1

 • WINDOWS
 • WORD
 • EXCEL
 • INTERNET (prehliadač WWW a email)
Rozsah 50 hodín
Vhodná príprava na ECDL start    Kurz č. 2 Výpočtová technika pre pokročilých:
  bol akreditovný Ministerstvom školstva SR pod č.: 0949/2009/44/2

 • WINDOWS
 • WORD
 • EXCEL
 • ACCESS
 • POWERPOINT
 • INTERNET (prehliadač WWW, CHAT a email)
Rozsah 50 hodín
Pre pokročilých vhodná príprava na ECDL    Kurz č. 3 Technicko-hospodárska výpočtová technika:
  bol akreditovný Ministerstvom školstva SR pod č.: 0949/2009/44/3

 • Základy informatiky
 • WINDOWS
 • EXCEL
 • WORD
 • POWERPOINT
 • ACCESS
 • INTERNET (WWW, CHAT a email)
Rozsah 120 hodín
Ideálna príprava na ECDL aj pre začiatočníkov resp. menej pokročilých