A K T U A L I T Y


ECDL aktuality 2018

 

Najbližšie termíny testov

 

19.3.2019 14:00

01.3.2019 10:00

15.2.2019 13:00

08.2.2019 13:00

 

- - - - - - - - - - - - - - -

staršie termíny

01.06.2018  13:00

04.05.2018  13:30

27.04.2018  13:30

 

Žiaci môžu bezplatne absolvovať prípravu v rámci krúžkovej činnosti

a vykonať testy za výhodných cenových podmienok celoročne.

Prihlášky hortai@hfcomp.sk, 0904 559 166

V predbežnej prihláške uveďte meno, priezvisko, triedu, kontakt: tel./email.

 

Aktuálne kurzy a školenia

 

Kurz výpočtovej techniky: 40hodín (vhodný k príprave na testy ECDL)
od 5.11.2018 do 21.1.2019 - 1x týždenne od 15:15
 

 

 

Novinka pre učiteľov informatiky a odborných informatických predmetov:

Možnosť získania 20 kreditov v rámci inovačného vzdelávania

         Vzdelávanie môžete absolvovať u nás v Nových Zámkoch od januára 2018.

Podrobné informácie tu!

 

Možnosť absolvovania testov ECDL Advanced

         od 1.12.2014 môžete získať u nás aj certifikát ECDL Expert

 

Novinka: Individuálna príprava na univerzitné skúšky z MS Excel, Word, Access, PowerPoint

0904 559 166 Ing. František Hortai

 

Individuálna príprava na skúšky ECDL, resp ECDL štart

podľa dohody s lektorom

0904 559 166    Ing. František Hortai

0904 867 125    Ing. Norbert Beták

 

Kurz výpočtovej techniky, príprava na ECDL štart

 

od 12.3.2018 do 10.5.2018

kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR

možnosť absolvovania skúšok ECDL štart

 

Kurz výpočtovej techniky pre pokročilých, príprava na ECDL

 

na objednávku

kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR

možnosť absolvovania skúšok ECDL

 

ECDL pre žiakov stredných škôl

                    2x týždenne

 

Vydávanie certifikátov pre absolventov testov ECDL

Každý piatok   od 14:00 do 16:00 

 

Aktuálne informácie o systéme ECDL nájdete na

 

- www.ecdl.sk

- www.ecdl.com

 


 
Ďalšie kurzy: na objednávku podľa požiadaviek zákazníka (min. 6 osôb).